ISOBAST

ISOBAST s.r.o. se svými produkty a servisem důsledně zaměřuje na zvyšování vašeho podnikatelského úspěchu. Naše myšlení v oblasti kvality vychází z odvětví automobilového průmyslu, naše hodnoty stability vycházejí z požadavků stavebnictví a z požadavků všech odvětví společně. Od výroby vozidel po elektroprůmysl vyvíjíme denně nová řešení.

Kvalita

Náš certifikovaný systém managementu kvality dokumentuje povědomí kvality v podniku ISOBAST.

Životní prostředí

Jsme firma, která si uvědomuje svoje závazky vůči životnímu prostředí a proto v roce 2004 proběhla úspěšná certifikace podle normy ČSN EN ISO 14001:1997.

Know-how

Díky našim zkušenostem v nejrůznějších odvětvových segmentech s individuálními požadavky vzniklo jedinečné spektrum znalostí.

Výroba těsnění, vysekávaných
a řezaných dílů výroby převážně
pro automobilový, stavební
a elektrotechnický průmysl

Naše výrobky ochraňují vaše produkty proti teplu, chladu, vlhkosti, proudění vzduchu, hluku, vibracím, nárazu či uvolnění.

Kontaktovat